MedCap - Investor in life science

MedCap är ett noterat investeringsbolag fokuserat på att skapa högsta möjliga avkastning genom ett aktivt och professionellt utövande av ägarrollen i de investeringar som genomförs. MedCap investerar exklusivt i Life Science-branschen på nordisk basis. Investeringar görs företrädesvis i onoterade bolag och samtliga investeringar idag är av detta slag.

RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport 1 2014/2015, den 19 september 2014

Delårsrapport 2 2014/2015, den 28 november 2014

Delårsrapport 3 2014/2015, den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014/2015, den 12 juni 2015