Investor in Life Science

MedCap är en nordisk industriell investerare som investerar i mogna bolag inom Life Science med betydande utvecklingspotential. MedCap är noterat på handelsplatsen First North Premier som drivs av NASDAQ OMX.

Rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2012/2013, den 14 juni 2013

Delårsrapport 1 2013/2014, den 30 augusti 2013
Delårsrapport 2 2013/2014, den 29 november 2013
Delårsrapport 3 2013/2014, den 21 februari 2014
Bokslutskommuniké 2013/2014, den 13 juni 2014

Delårsrapport 1 2014/2015, den 29 augusti 2014
Delårsrapport 2 2014/2015, den 28 november 2014
Delårsrapport 3 2014/2015, den 20 februari 2015

Presentation MedCap, av VD Karl Tobieson

Financialhearings 20140305 (OBS: ljud och bild)